PROFIL Anschlussverteilerschrank

AnschlussverteilerschrankP-AVEV 63 221-6-V2 PROFIL

AnschlussverteilerschrankP-AVEV 63 221-6-V2 PROFIL

PROFIL Anschlussverteilerschrank

Technische Daten Katalog-Nr.
Typ: P-AVEV 63/221-6-V2
Leistung: 44kVA
Anschlusssicherung: NH00/80 A
Zählerfeld: 1
Hauptsicherung: DIII/63 A
FI-Schutzschalter 0,3 Typ A: 63A
FI-Schutzschalter 0,03 Typ A: 63A
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 16 A: 2
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 32 A: 2
CEE-Steckdosen 5-polig 400 V/6 h 63 A: 1
Schutzkontaktsteckdosen 230 V/16 A: 6
4437030570